Cam kết về con người

Cam kết phát triển con người là một trong những điều kiện tiên quyết trong kinh doanh của Kho lạnh Emergent Cold. Nhân viên là yếu tố then chốt của những thành công trong kinh doanh cũng như việc phát triển bền vững của công ty; công ty có được sự thành công hiện nay phần lớn là nhờ công sức và tài năng của toàn thể nhân viên trong vòng 20 năm qua.

Công ty phấn đấu để là một người sử dụng lao động được ưa chuộng bằng cách cung cấp một môi trường làm việc hứng thú, tôn trọng, có cơ hội thăng tiến, khu vực làm việc an toàn và đảm bảo sức khoẻ, bình đẳng cho tất cả nhân viên, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Công ty chúng tôi xác định Con người là tài sản lớn nhất của mình, và vì thế nên chúng tôi luôn tại điều kiện để nhân viên được tiếp cận với rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, bao gồm các chương trình đào tạo bên ngoài hoặc tại chỗ. Chúng tôi tin rằng để tạo động lực cho nhân viên, công ty phải cung cấp cơ hội cho họ thăng tiến, hoàn thiện bản thân, có ý thức cố gắng để cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh của công ty với mục tiêu nghề nghiệp của nhân viên.