Cộng đồng

Kho lạnh Emergent Cold nhận định rằng chúng tôi chỉ có thể phát triển bền vững bên cạnh sự phát triển bền vững của Cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi nhận trách nhiệm về mình trong việc giúp đỡ Cộng đồng phát triển.

Công ty đã thường xuyên tổ chức những hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt cũng như tổ chức các buổi lao động tình nguyện, xây nhà tình nghĩa tặng cho các bà con ở các vùng có mức phát triển thấp.

Room To Read

Chúng tôi liên kết với tổ chức Room To Read tại Việt Nam và hằng năm chúng tôi tổ chức người để  xây dựng phòng để đọc sách với đầy đủ sách đọc và có phương tiện học tập nhằm tạo ra một môi trường đọc thoải mái nhất cho các em học sinh vùng sâu vùng xa tại các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Định, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Chúng tôi tin rằng với sự đóng góp của mình, chúng tôi đã và đang đem lại những hữu ích cho nhiều nơi cần sự giúp đỡ nhất. Đồng thời, cùng với sứ mệnh của tổ chức Room To Read, chúng tôi đang góp phần  thay đổi thế giới khi trẻ em được đến trường. Đồng hành cùng với Room To Read, chúng tôi luôn hành động để hướng đến một thế giới mà trong đó, trẻ em được hưởng thụ nền giáo dục có chất lượng tốt, giúp các em được phát huy đầy đủ tiềm năng, có những đóng góp cho cộng đồng và thế giới.

Công Đoàn Công Ty Kho Lạnh Emergent Cold

Công ty Kho lạnh Emergent Cold luôn tạo mọi điều kiện để công đoàn hội đồng hương hoạt động mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho anh em làm việc tại Emergent Cold. 

Công Đoàn công ty Kho lạnh Emergent Cold là một trong những công đoàn xuất sắc trực thuộc Liên Đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trong công tác chăm lo đời sống nhân viên. Chúng tôi thường tổ chức những chuyến vui chơi, tham quan, du lịch cho nhân viên cũng như tổ chức liên hoan giải trí giữa các nhóm.