Sức khỏe và An toàn

Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên công ty và các đối tác kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất của chúng tôi. Công ty đã đề ra mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc an toàn nhất có thể và không được gây ra bất cứ một tổn hại nào cho nhân viên và khách tham quan. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện và huấn luyện lại về An toàn lao động cho nhân viên, đồng thời đề ra những quy định làm việc để bảo đảm an toàn ở mức độ cao nhất.

Công ty chúng tôi cam kết không bao giờ thoả hiệp mục tiêu kinh doanh với những tiêu chuẩn về an toàn – không có bất kỳ một công việc nào được coi là quan trọng nếu còn mang theo nguy cơ gây mất an toàn đến nhân viên kho hoặc những người khác.

Công ty đang thực hiện quản lý an toàn theo các tiêu chuẩn AS 4801, OHSAS 18000 và liên tục theo dõi mọi hoạt động của mình để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.