Phát triển và bền vững

Swire cam kết cho sự phát triển của các doanh nghiệp của chúng tôi đồng thời với việc phát triển bền vững: chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng của chúng tôi; chúng tôi cố gắng để giảm thiểu các tác động của các hoạt động của chúng tôi với môi trường bằng cách giảm phát thải và giảm lượng tài nguyên tiêu thụ; chúng tôi quan tâm và đóng góp tích cực cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Nhân viên của chúng tôi được làm việc trong môi trường công bằng, an toàn và lành mạnh cũng như được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và tính minh bạch trong tất cả các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi theo đuổi những mục tiêu này như là một phần trong cam kết chung của chúng tôi để quản trị doanh nghiệp tốt và chúng tôi xác nhận đó là điều rất quan trọng để tiếp tục tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông. Triết lý cơ bản mà tập đoàn Swire theo đuổi trong gần 200 năm là việc thực hiện xuất sắc tất cả mọi thứ mà chúng tôi làm. Trong suốt lịch sử lâu dài của chúng tôi, chúng tôi đã tự hào về bản thân là nhìn về phía trước, sáng tạo và nguyên thuỷ; những phẩm chất này chứng minh cho sự phát triển thành công của các doanh nghiệp trong tập đoàn và cũng là nền tảng để phát triển bền vững lâu dài.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều khoản đầu tư trong việc theo đuổi các cam kết phát triển bền vững và chúng tôi rất tự hào về sự tiến bộ của chúng tôi cho đến nay. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của chúng tôi chứng minh rằng doanh nghiệp có thể phát triển tay trong tay với môi trường, chứ không phải với cái giá của nó. Chúng tôi nhận thức được rằng trong một số trường hợp, nâng cao hiệu suất phát triển bền vững của chúng tôi có thể xung đột với các cam kết của chúng tôi về lợi nhuận. Một số dự án nội bộ phải được hủy bỏ hoặc hoãn lại mặc dù rất có ý nghĩa trong việc phát triển bền vững do không có ý nghĩa kinh tế.

Với điều này trong tâm trí, John Swire & Sons đã thành lập Quỹ phát triển bền vững để cung cấp cho các sáng kiến này là một cơ hội thứ hai. Một khi đã xác định, các dự án phù hợp sẽ nhận được một khoản trợ cấp để có thể được xem xét, phê duyệt lại và được đưa vào hoạt động. Quỹ này đã được thực hiện từ năm 2013 với số tiền 20 triệu bảng mỗi năm cho các công ty đủ điều kiện của tập đoàn. Chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến này sẽ giúp các thành viên của tập đoàn Swire đầu tư nhiều hơn vào phát triển bền vững hoặc ra ngoài những hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp.