Lưu Trữ Hồ Sơ - Tiêu Hủy An Toàn

 

 

Bảo mật thông tin là vấn đề thiết yếu của doanh nghiệp. Đối với các hợp đồng đã hết hạn, chương trình quảng cáo đã cũ, kế hoạch phát triển không còn sử dụng… cần phải được tiêu hủy an toàn, bảo mật. Emergent Cold cung cấp giải pháp trọn gói trong việc tiêu hủy chứng từ.

Các thùng chứng từ đang chứa trong trung tâm lưu trữ sẽ được chuyển đến nơi tiêu hủy, trên xe có thiết bị GPS, dưới sự giám sát của khách hàng. Quy trình hủy được bảo đảm tuân thủ quy trình ISO14001, các sản phẩm sau tiêu hủy đều được tái chế. Sau khi hoàn tất quá trình hủy, Emergent Cold sẽ cung cấp giấy xác nhận, bảo đảm hồ sơ, tài liệu đều đươc hủy chính xác, an toàn.