Kho Ngoại Quan

Kho lạnh Emergent Cold Việt Nam hiện tại là nhà cung cấp dịch vụ kho ngoại quan có sức chứa lớn ở nhiệt độ -18*C duy nhất tại Việt Nam. Những đặc điểm của kho ngoại quan tại Kho lạnh Emergent Cold:

  • Giấy phép thành lập số 820/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 25/06/2003
  • Phòng kho có sức chứa 670 pallét
  • Kho có thể mở rộng sang phòng khác với tổng sức chứa không giới hạn
  • Dịch vụ giao nhận, làm thủ tục Hải Quan cho toàn bộ hàng vào – ra kho ngoại quan
  • Được kiểm soát, theo dõi từ xa bằng hệ thống Camera hiện đại do chính Tổng cục Hải Quan đầu tư và vận hành