Dịch Vụ Hỗ Trợ

Dịch vụ giá trị gia tăng

Kho lạnh Emergent Cold Việt Nam ngoài việc lưu trữ hàng hoá lạnh, còn cung cấp các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu cho hoạt động kinh doanh. Những dịch vụ công thêm bao gồm:

  • Dịch vụ thay bao bì, in tem, dán nhãn
  • Phòng kiểm hàng theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Văn phòng cho thuê ngay tại kho
  • Dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hoá và container từ nhà máy hoặc cảng
  • Dịch vụ làm thủ tục hải quan và các thủ tục Kiểm tra thú y
  • Dịch vụ vận chuyển, phân phối hàng hoá đến các điểm buôn bán hoặc cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh
  • Dịch vụ cân hàng, phân loại hàng hoá
  • Dịch vụ cấp đông