Nhân viên phòng Kinh doanh đã tham gia vào cuộc chạy đua leo núi 10km tại Sapa

Ngày : 2017-10-11 15:13:52
Facebook Twitter Addthis

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, tất cả nhân viên Phòng kinh doanh Kho lạnh Swire đã tham gia Marathon leo núi Việt Nam dài 10km. Đây là một trong những cuộc đua miền núi khó khăn nhất của đất nước, với hơn 1000m ở độ cao nhưng nhân viên phòng Kinh doanh đã cùng nhau tham gia và hoàn thành cuộc đua trong vòng 3 giờ. Đây là một trải nghiệm đoàn kết tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy gắn bó, hiểu nhau hơn sau chuyến làm việc nhóm này.

Chúng tôi sẽ luyện tập, sắp xếp tham gia cuộc đua khác trong năm tới.