Dự án kho lạnh Swire Bắc Ninh đã hoàn thành

Ngày : 2017-07-31 09:36:52
Facebook Twitter Addthis

Dự án kho lạnh Swire Bắc Ninh được động thổ ngày 12 tháng 8 năm 2016 tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh và đến nay đã sẵn sàng đón nhận những lô hàng đầu tiên kể từ ngày 01/8/2017.

Kho lạnh Swire Bắc Ninh là kho lạnh thứ 2 của tập đoàn Swire tại Việt Nam với công suất 20.000 pallet và dự kiến xây dựng qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm 6 phòng, 8.500 pallet. Kho lạnh Swire Bắc Ninh sẽ là kho lạnh hiện đại nhất Việt Nam tại khu vực miền Bắc.