Hoàn thành xây dựng hệ thống điện mặt trời tại mái nhà của Kho lạnh Swire Việt Nam, dự án hợp tác giữa Swire Việt Nam và chương trình PDP của GIZ.

Ngày : 2017-07-17 15:35:42
Facebook Twitter Addthis

Ảnh: Đại diện chương trình PDP gặp gỡ với ban giám đốc của kho lạnh của Swire tại Bắc Ninh 

Kho lạnh Swire Việt Nam hiện đang hoàn thành các khâu xây dựng cuối cùng cho kho lạnh thứ hai của công ty tại Việt Nam. Kho lạnh nằm tại khu Công nghiệp Việt Nam Singapore ở tỉnh Bắc Ninh và sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ quý 4 năm 2017.

Một hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 308 kWp đã được Swire đầu tư và lắp đặt tại kho lạnh Bắc Ninh. Chỉ trong vòng 8 ngày trong tháng 7/2017, nhà thầu điện mặt trời đến từ Đức đã hoàn thành trước thời hạn việc lắp đặt và đưa hệ thống vào vận hành thử từ tháng 8 năm 2017. Là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh đứng thứ 3 trên thế giới, hệ thống điện mặt trời này là minh chứng cho chính sách hoạt động bền vững toàn cầu của Swire nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường cũng như các cam kết trách nhiệm xã hội của Swire. Swire cũng là một trong các công ty từ khối công nghiệp dịch vụ tiên phong trong vấn đề ứng dụng năng lượng tại tạo tại Việt Nam.

Chương trình Phát triển Dự án (PDP) của GIZ thuộc sáng kiến “German Energy Solutions” của Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức đã cung cấp các hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Kho lạnh Swire Việt Nam trong quá trình phát triển và thực hiện dự án. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, đại diện chương trình PDP đã gặp gỡ với Ông Ngô Quang Trung và Ông David Davies là Tổng Giám Đốc và Giám đốc Thương mại của Swire Việt Nam tại kho lạnh Bắc Ninh để trao đổi các kinh nghiệm thực hiện dự án.

Kho lạnh Swire Việt Nam và PDP cũng đã thỏa thuận về hoạt động hỗ trợ tiếp theo của PDP trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống điện mặt trời trong năm hoạt động đầu tiên cho Kho lạnh Swire.

http://gizenergy.org.vn/vn/article/hoan-thanh-xay-dng-he-thong-djien-mt-tri-tai-mai-nha-cu-kho-lanh-swire-viet-nam-d-n-hp-tac-gi-swire-viet-nam-va-chng-trinh-pdp-cu-giz

GIZ