Khóa Huấn Luyện

 1 2 > 

Huấn luyện 5S và Team Building

Thực hiện theo kế hoạch Huấn luyện và Đào tạo hàng năm, ngày 24/04/2016 Swire đã tổ chức chương trình huấn luyện về hệ thống 5S và Teambuilding cho toàn thể nhân viên công ty tai Phuong Nam Resorts tỉnh Bình Dương.

Diễn tập chữa cháy

Theo định kỳ hàng năm, để đảm bảo an toàn PCCC, ngày 28/12/2015 Công ty có buổi diễn tập về PCCC với sự phối hợp tham gia từ Phòng Cảnh Sát PC&CC số 3, tỉnh Bình Dương. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp. Đội chữa cháy cơ sở của Swire đã nhận được sự khen ngợi về tính chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và sự hiệp đồng trong diễn tập.

Lớp huấn luyện “Kỹ năng phân tích vấn đề” ngày 05/04/2015

Ngày 05/04/2015, công ty Kho lạnh Swire đã tổ chức lớp huấn luyện “Kỹ năng phân tích vấn đề” 

Khóa huấn luyện “Nhận thức về hệ thống ATSK nghề nghiệp theo OHSAS 18001-2007” ngày 12/11/2014

Khóa huấn luyện “Nhận thức về hệ thống ATSK nghề nghiệp theo OHSAS 18001-2007” 

 1 2 >