Công nghệ thông tin

Hệ thống IT là “xương sống” cho mọi của hoạt động của chúng tôi và cung cấp nhiều lợi ích cho dòng chảy thông tin giữa nội bộ công ty và khách hàng của Kho lạnh Emergent Cold Việt Nam.

Đội ngũ IT của chúng tôi bao gồm các chuyên gia CNTT và quản lý kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sẽ luôn tập trung vào việc cung cấp giải pháp hợp lý theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống Phần mềm quản lý kho (WMS) của chúng tôi được xây dựng nội bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế. Hệ thống này đảm bảo cho việc xử lý thông tin và cải thiện độ chính xác trong chuỗi cung ứng. Kèm theo đó, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ truy cập dữ liệu trực tuyến thông qua giao diện web mà qua đó, khách hàng có thể truy cập theo thời gian thực thông tin về:

  • Số lượng, chủng loại tất cả các mặt hàng tồn kho
  • Tình trạng các đơn hàng, xe nhập – xuất hàng
  • Lịch sử vào – ra kho của bất kỳ sản phẩm nào
  • Theo dõi, in các báo cáo Xuất – Nhập – Tồn, tồn kho chi tiết, Báo cáo tính phí lưu kho…
  • In phiếu Nhập hàng, Phiếu xuất hàng theo yêu cầu
  • Các báo cáo, thông tin đều có thể được xuất ra File Excel để dễ dàng xử lý
  • Xem các biểu đồ về sự ra vào của hàng hoá, lượng hàng tồn trong năm, tuổi của hàng hoá
  • Kiểm tra lịch sử truy cập dữ liệu và địa chỉ IP của những lần truy cập.