Tin Tức

Công ty Swire Cold Storage Việt Nam tham gia sự kiện do Việt nam Supply chain tổ chức.

​Nhân viên Swire tham gia vào cuộc đua leo núi Sapa với 42km

Kho lạnh Swire khởi công dự án kho lạnh tiêu chuẩn quốc tế tại Bắc Ninh