Tin Tức

Thư Thông báo

Đại diện Kho lạnh Swire trao công trình xây mới nhà vệ sinh, giếng nước tại Quảng Trị và công trình sửa chữa nhà vệ sinh trường tiểu học tại An Giang.

Đại diện Swire tham gia phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược phát triển ít phát thải các bon châu Á 2017